.

Váci egyházmegyei zsinat témái

Webmester | 20:20 | 0 megjegyzés

Körvonalazódtak a zsinat azon területei, melyeket aktuálisan szeretnének jobban megvizsgálni, és szekciócsoportokban alaposan áttekinteni, majd döntéseket hozni.
A Váci egyházmegyei zsinat témái és az egyes szekciók vezetői a következők:
1) új evangelizáció
igehirdetés, tanúságtétel, Szentírás
Csáki Tibor
2) szolgálattevők
papság, papi életforma, papképzés, papi közösség, hivatásgondozás, diakónusok,
akolitusok, képzés
Turai János
3) liturgia
egyéni és közösségi szenttéválás, szentségek, szentségimádás
Tarnai Imre
4) katekézis
a hit útjára segítő szolgálatok,
felnőtt, katekumenátus, szentségfelkészítés
katekéták felkészítése, továbbképzése
ifjúság
Marton Zsolt
5) plébániai közösség
egyháztanácsok, közösségépítés, rétegek, lelkiségi mozgalmak, karizmák
Szecsődi Péter
6) család
családközösség, nevelés, családi életre felkészítés
jegyesfelkészítés
elváltak gondozása, együttélők
Sebők Sándor,
7) sajátos csoportok lelkigondozása
kórház, szenvedélybetegek, alkoholisták, cigányok, karitász, börtön
Faragó Artúr
8 ) egyházmegye struktúrája
esperesi kerületek, plébániák, kapcsolat szerzetesrendekkel, oktatási
intézmények
Molnár Zsolt
9) anyagi javak
egyházadó, stóla
Varga András
10) jelenlétünk a társadalomban
misszió, ökumenizmus, média
Máthé György
11) + zsinat kommunikációja
Csillag Péter
A témákkal kapcsolatos eredményekről a http://vaci.zsinat.hu/ oldalon tájékozódhatnak a későbbiekben az érdeklődők.

Category:

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 megjegyzés