.

Beer Miklós Püspök atya már régen felvetette a zsinat lehetőségét

Webmester | 20:23 | 0 megjegyzés

Mint kiderült Dr. Beer Miklós megyéspüspök már 2010 szeptember elején felvetette egy új zsinat összehívásának a lehetőségét. Kiderült az is, hogy nem csak egyházmegyei, hanem egyetemes, azaz római zsinatban gondolkodott már akkor. Vajon a Váci Egyházmegyei Zsinat 2012-ben képes lesz betölteni azt a feladatot, amelyeket az egyháznak teljesítenie kell napjainkban?
Íme a levél a zsinat gondolatával kapcsolatban:
Kedves Paptestvérek!
Örömmel és érdeklődéssel olvastam hozzászólásaitokat /mint máskor is!/.
Izgalmas a téma és nagyon örülök, hogy izgat benneteket. Az én véleményem /nem
magabiztosan, de nem is közömbösen!/, hogy itt az ideje egy új egyetemes
zsinatnak /és Kódex-revíziónak/. A legutóbbi zsinat óta is eltelt 45 év! A
világ nagyon gyorsan változik. Az egyetemes zsinatra szükségük lenne az
ortodoxoknak és a protestánsoknak is. Mégis nekünk kellene kezdeményeznünk. Az
én “ars poeticám” így hangzik: “Uram adj bátorságot, hogy merjük
megváltoztatni, ami ideigvaló és adj alázatot, hogy el tudjuk fogadni, ami
örök érték és adj bölcsességet, hogy meg tudjuk különböztetni a kettőt!” A
jelenlegi dokumentumok már csak határesetként használhatók. Végre komolyan
foglalkozni kellene a házasságjoggal /nem véletlenül utaltatok rá többen is/,
a keresztséggel, a papság-papképzés ügyével, a katekézissel …
Kérjük a Szentlelket, hogy őszintén fel merjük tenni azt a kérdést, hogy Jézus
Krisztus ma mit tenne a helyünkben és mit vár ma Egyházától. Biztos vagyok
abban, hogy az emberséges lelkipásztorkodás a helyes irány. Nem a szombatért
van az ember, hanem az emberért van a szombat.
Isten áldjon benneteket, áldott vasárnapi szolgálatot és szép új tanévet!
Miklós püspök Vácról

Category:

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 megjegyzés