.

Egyházmegyei zsinatot hirdetett Beer Miklós püspök

Webmester | 20:10 | 0 megjegyzés

Beer Miklós püspök március 13-án, a Váci Egyházmegye tavaszi papi rekollekcióján a máriabesnyői Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban október 11-ére meghirdette az egyházmegye zsinatát.
Nem akarunk változtatni ott, ahol az egyetemes egyház iránymutatása egyértelmű; de változtatnunk kell ott, ahol a helyi egyház adottságai miatt az Úristen változtatást vár tőlünk – mondta a főpásztor.
Emlékeztetett: a mi nemzedékünk kapta azt az ajándékot Istentől, hogy – évszázadok óta először – felnőtt megtérőkkel találkozhat Európában. A megváltozott körülmények és követelmények között az egyháznak önmagát szórakoztató, zárt társaságból missziós lelkületű, nyitott közösséggé kell válnia; szolgáltatóintézményből szolgáló közösséggé; kőépület helyett élő kövekből álló templommá – hangsúlyozta Beer Miklós.
A Váci Egyházmegye püspöke arra kérte papjait, hogy október 11-éig, a zsinat kezdetéig gondolják végig ezeket a szempontokat, és tegyenek javaslatokat a megvalósításukra; de mindenekelőtt imádkozzanak társaikkal és a hívekkel együtt, a Szűzanya lelkületével, Isten akaratának teljesüléséért.
A rekollekción bemutatkoztak az egyházmegye közelmúltbanfelszentelt szerpapjai, akik közül többen már plébániát vezetnek, a szükség mellett az egyházmegyét jellemző újfajta gondolkodást is reprezentálva ezzel – hangzott el a máriabesnyői lelkigyakorlatos házban.
A közösségépítés példájaként bemutatkozott a dunaharaszti plébánia, ahonnan Taksonyt és Rákócziligetet is ellátják. Az egyházközséget Láng András plébános és Horváth Bertalan káplán mellett három világi munkatárs is képviselte a találkozón: Pákozdi Richárd és felesége, Varga Erzsébet, valamint Tömösy László.
Gáspár István nagymarosi plébános, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója
a június 1. és 3. között, a Billy Graham Társaság szervezésében megrendezendő Reménység Konferencia előkészületeiről beszélt, amelyre a katolikusok is meghívást kaptak.„Mondhatjuk, hogy ez nem a mi rendezvényünk, megtehetjük, hogy nem veszünk részt rajta; de tudnunk kell azt is, hogy igen sok, a katolikus egyházban megkeresztelt ember is ott lesz ezen a konferencián, akikért bizony mi vagyunk a felelősek” – fogalmazott Gáspár István, arra buzdítva a plébánosokat, hogy küldjenek missziós lelkületű segítőket a Reménység Konferenciára.
A rekollekció zárásaként, az őszi egyházmegyei zsinat előkészítésének jegyében Varga Lajos segédpüspök tartott előadást a zsinatok különböző fajtáiról, és azok szerepéről az egyház történetében.

Váci Egyházmegye (fotók: Magyar Bertalan)

Category:

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 megjegyzés